Nouvelles parues dans la presse

(1906 1938)

          Frigyes Karinthy

 

Page d’accueil

Liste des thčmes

Liste des recueils

 

TITRES

 

1911 - 191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938

 

1906

 

le rĘve de margitka (Margitka  Álma) 

 

1908

 

Cher fidibusz ! (Kedves Fidibusz)              

oszkÁr gellÉrthegyhy

Les martyrs de la navigation aÉrienne (A léghajózás vértanúi)

 

1909

 

l’homme qui vole*

Leçons de français (Francia Leckék)

Humour - du carnet d’un Écrivain dÉbutant (Humor - Egy kezdő író vázlatkönyvéből)

lettre au rÉdacteur de nyugat (Level a Nyugat szerlesztőjéhez)

PoČme et rÉcitation (Vers és szavalás)

MÉtaphysique de la cinÉmatographie (A mozgófénykép metafizikája)

Noirs pÉchÉs (Fekete bűnök)

Le pÔle a ÉtÉ dÉcouvert (Fölfedeztek a sarkot)

ALADÁR RADÓ - LA TAVERNE AU BOUT DU VILLAGE (Radó Aladár: "Falu végén kurta kocsma")

zacadÉmie (A Zakadémia)

la nouvelle anthologie (Új Antológia)

* : Titre original en français

1911

 

pourtant je l’ai dÉcouvert (Mégis fölfedeztem)

langage des ordres pour intellectuels (Vezényleti nyelv az entellektüelek részére)

zigomar (Zigomár)

ça y est, je me repČre (Kiismerem már magam)

je connais enfin les vendanges ! (Tudom már miaz a szüret)

Un homme plein de joie de vivre (Egy ember telis-tele életkedvvel)

Je dÉvoile le thÉÂtre de puces (Leleplezem a bolhaszínházat)

communiquÉ militaire (Hadi jelentés)

MÁria ProskÓ (Proskó Mária)

ÉCOLE DES TRAMS (Villamos-Iskola)

ÉVENEMENT DRAMATIQUE (Drámai szenzáció)

 

1912

 

MODE DE JANVIER (Januári divatlevél)

COLIQUE DOMINICALE

DRAMES ADMINISTRATIFS (Közigazgatási drámák)

JEUX OLYMPIQUES ( Ludć Olimpić)

 REPORTAGE FINAL DE L’OLYMPIADE (Végriport az olimpiádról)

Sujets d’actualitÉ (Aktuális témák)

BerLin mange (Berlin eszik)

paterno (Paterno)

examen d'admission (Fölvételi vizsga)

Yvonne, ballet sur glace (Yvonne, jégbalett)

Wedekind s’est fait siffler (Wedekindet kifütyülték)

VAGABONDAGES (Barangolások)

Main courante parlementaire (Oraszággyűlési értesítő)

futurisme (Futurizmus)

REPORTAGE ESTIVAL (Nyári riport)

LA FILLE DE L’EMPEREUR ALLEMAND (A német császár lánya)

CAUCHEMAR (Lidércnyomás)

SUJETS D’ACTUALITÉ

PETIT GUIDE (Kis kalauz)

CONVERSATION DÉCONTRACTÉE (Könnyed társalgás)

DIPLOMATIE (Diplomácia)

JE LE DIS, OUI, JE LE DIS… (Most már megmondom, igen, megmondom...)

MARCHE DU MESSAGER (Messenger-induló)

Ma diversitÉ (Sok oldalúságom)

ENQUĘTE DE NOËL (Karácsonyi körkérdés)

Le livre de poche de l’Écrivain (A humorista zsebkönyve)

CinÉmatographe et musÉe de cire

grande ville, petites gens (Nagy város, kis emberek)

ScÉnario (Mozitémák)

LES NOCES DE CANA (Káneai menyegző)

ARTICLE CADEAU (Ajándékcikk)

L’ESQUIMAU (Az eszkimó)

 

1913

 

LE NOUVEAU PILVAX (Az ú, Pilvax)

SHAWSAR ET CLÉOPÂTRE (Shawzár és Cleopatra)

DRAME FUTURISTE (Futurista dráma)

TOURNANT DÉCISIF (Döntő fordulat)

LEÇON DE NATATION (Úszólecke)

AUDIENCE (Tárgyalás)

VACANCES (Nyaralni)

SIGNAUX D’ALERTE (Vészjelek)

 LÉGENDES DE HIMFFY (Himffy regéi)

Le faune de LipÓtvÁros (A faun Lipótvárosban)

CLAIR DE LUNE (Holdvilág)

DITES DONC, QUEL TEMPS EXÉCRABLE ! (Ejnye de pocsék egy idö)

LA VAGUE (Hullámzik)

RÉCAPITULATION (Összefoglalás)

NOUVEAU DÉCRET DES FUTURISTES (A futuristák újabb rendelete)

MACHINES ET CRÉATIONS (Gépek és művek)

noël 1913 Ŕ budapest (Budapest karácsonya 1913-ban)

tagwacHe (Réveil des soldats)

ACROBATES (Akrobaták)

SCOUTISME (Cserkészet)

L’HOMME DE QUATRE ANS (A négyéves férfi)

 

1914

 

LA DÉESSE ÉCRIVAINE (Az istennő mint író is…)

LE COMTE NOIR (A fekete gróf)

Mon Sketch (Az én Skeccsem)

L’HOMME RECONSTRUIT (A rekonstruált ember)

CORRESPONDANCE DE GUERRE (Haditudósítás)

le combattant (A harcoló ember)

lettres sourdes (Süket levelek)

ordre de paix russe (Orosz békeparancs)

tirage des cartes pour l’année ordinaire 1914,

Ŕ l’attention de madame hungaria (Kártyavetés a kilencszáztizennégyes Közönséges esztendőre, hungária asszonságnak)

proverbes (Közmondások)

MANIFESTE DE LORD GREY AUX FRANÇAIS (Lord Grey kiáltványa a franciákhoz)

DEUX CONTES, DE 1920 (Kér messe, 1920-ból)

les anglais mobilisent (Soroznak az angolok)

COURS DE GÉOGRAPHIE EN 1914 (Földrajzóra 1914-ben)

LA LEÇON DU TSARÉVITCH (A cárevics lesquels)

LE MONDE ET LE POČTE (A világ és a költő)

 

1915

 

L’ENFANT HURLE (Bőg a gyerek)

nouvelles des alliÉs (Hírek a szövetségesekről)

Vu l'insistance de mes amis (Barátaim unszolására)

jambes fantÔmes (Kisértenek a lábák)

GULLIVER SWIFT (Swift Gulliverjér­ől)

PROLOGUE DU BEL APRÉS-MIDI (A „Drága-délután” prológusa)

GrČve de l’humanitÉ

Enfant de mon siČcle (Századom gyermeke)

TEMPS HÉROĎQUES (Daliás idők)

PRINTEMPS (Tavasz)

LA SITUATION (A helyzet)

LA GUERRE EST INÉVITABLE, (Elkerülhetetlen a háború,)

qu’est devenu le cylindre Ŕ vapeur ? (Mi lett a gőzhengerből?)

rÉdactions russes (Orosz írásbeli dolgozatok)

presse mondiale (Világsajtó)

MarinettI m’enseigne (Tanulok Marinettitől)

diplomaTie (Diplomácia)

printemps (Tavasz)

LE GÉNIE TUTÉLAIRE (A Nemtő)

Conserve d’homme (Emberkonzerv)

LE RICHE PARENT (A gazdag rokon)

PARTIE (Játszma)

DESPÉRANTO (Desperanto)

DICTIONNAIRE FUTURISTE (Futurista lexikon)

BALLADE POUR LA FĘTE DES ENFANTS (Gyermeknapi ballada)

CARACTČRES (Jellemképek)

JE PRESSE UN BOUTON (Megnyomok egy gombot)

PARABOLE DU PROPHČTE ET DE LA MACHINE PARLANTE (Példázat az profétáról és a beszélő masináról)

MINUTES TERRIBLES (Rémes percek)

NOUVELLE GÉNÉRATION (Új nemzedék)

LECTURE EN PROVINCE (Vidéki felolvasás)

 

 

1916

 

ÉTRANGE AVENTURE (Furcsa kaland)

isonzo (Isonzo)

loge, siČge numÉro 3. (Páholy, harmadik ülés)

SEPT TONNEAUX DE TÔLE (Hét bádoghordó)

lettre au front (Levél a frontra)

Zoo (Állatkert)

douces clochettes (A halk csöngettyűk...)

la fille en robe blanche (Fehér ruhás lány)

LE CARNAVAL DEHORS, LE LOUP DEDANS (Kint a farsang, bent a farkas)

royaume de pologne (Lengyel királyság)

Les trains (Vonatok)

CHRONOMICROSCOPE (Időmikroszkóp)

JOUEURS D’ÉCHECS EN 1916 (Sakkozók 1916-ban)

 

1917

 

toison d’or (Aranygyapjú)

DE NOUVEAU ON PEUT ÉCRIRE (Lehet megint írni)

jusqu’Ŕ quand ça va durer ? (Meddig tart még)

la nouvelle rÉvolution (Új forradalom)

La gentille paix et la vilaine guerre (Jó kis béke meg a csúnya háború)

EXPERTISE (Szakértelem)

doucement, doucement (Csendesen, csak csendesen)

est-ce nÉcessaire ? (Van-e rá szükség?)

dÉclaration (Nyilatkozat)

elle tourne, la terre (Forog a föld)

comment vit le tsar ? (Hogy él a cár?)

LA FEMME AUX YEUX PLATINE (A platinaszemű asszony)

un petit service de renseignements (Egy kis hírszolgáltatás)

POUR LA RENTRÉE THÉÂTRALE (Évad nyitásra)

Les choses Évoluent (Fejlődnek a dolgok)

la paix ! la paix ! (Béke! Béke!)

DES GLANDES, J’EN AI BEAUCOUP (Mirigyeim sokan vannak)

 

1918

 

brest-litovsk et lopinion publique (Breszt-Litovszk és a közvélemény)

LE MARI DU THÉÂTRE (A színházi férj)

Jean Bien-SŰr I. (Kéremalássan jános I)

Jean Bien-SŰr II. (Kéremalássan János II. )

Jean Bien-SŰr III. (Kéremalássan János III.)

Jean Bien-SŰr IV. (Kéremalássan jános IV. )

Jean Bien-SŰr V. (Kéremalássan jános V. )

TU TE RAPPELLES ? (Emlékszel?)

AIMABLE LECTEUR (Ó nyájas olvasó)

NUTRITION DES ENFANTS (Gyermektáplálás)

La voix de Moissi  (Moissi Hangja)

VOILE (Vitorla)

Tram (Villamos)

PIANO (Zongora)

État des lieux (Helyzetkép)

LA DANSEUSE DU VENTRE (A has táncosnő)

manifeste (Kiáltvány)

Élixir (Elikszir)

autocensure (Cenzúra)

ESPÉRANTO (Esperanto)

CHÉRIE ! (Kedves)

pogrome et acolytes (Pogrom és társai)

cinq ans (Öt év)

Revue technique de théÂtre (Színházi szaklap)

LA FENĘTRE (Az ablak)

 

1919

 

la malÉdiction de la petite ouvriČre (Az elátkozott munkáskisszassony)

sÉcuritÉ publique (Közbiztonság)

BUDGET (Költségvetés?)

POĘLE (Kályha?)

oui ou non (Igen vagy nem)

RIP (I)  (Rip (1))

RIP (II)  (Rip (II))

Le quatriČme rÉveil de Rip (Rip negyedik ébredése)

quelques notes de mon carnet pendant l’écriture de "demain matin" (Íme, néhány jegyzet noteszomból, a "Holnap reggel" írása közben)

scČnes de la vie d’un Écrivain dÉbutant (Képek egy kezdő író életéből)

SYNDICAT DES TRADUCTEURS LITTÉRAIRES (Műfordítók szindikátusa)

 

1920

 

J’ai dÉcouvert que la femme est comme une fleur (Rájôttem, hogy a nő olyan, mint egy virág)

carinti de 1914 et carinti de 1920 (A 14-es a 20-as carinti)

au sujet de la lettre mystÉrieuse (Zárt magánlevél Székely István úrhoz a rettélyes levél ügyében)

Il me faut savoir comment Il s’appelle (Meg kel tudnom, hogy híjják)

tir Ŕ la chute (Poénlövölde)

j’ai donné une lecture ŕ la Scala (Felolvastam a Scalának)

 

1921

 

Lettre au faune revenu(Levél a visszatért Faunhoz)

Souvenir

H. G. Wells

littÉrature et conjoncture (Irodalom és konjunktúra)

ContrepČteries (Kecskerím)

Ba-ba-hu… !

 

1922

 

Si mĘme le shimmy… (Ha már a shimmyt…)

JEUX DE SOCIÉTÉ DE LA VIE THÉÂTRALE (A színházi élet társasjátékai)

La plus… ( Leg…)

 

1923

 

ne pose pas de question, Écoute ! (Ne kérdezz: figyelj)

jeunes (Fiatalok)

expressionisme (Expresszionizmus)

j’ai voulu me filer pendant 24 heures (Követni akartam magamat 24 óráig)

boxe (Boksz)

amÉrique (Amerika)

le grand homme (Nagy ember)

notre hebdomadaire offre la rubrique thÉÂtrale la plus riche (Lapunk a leggazdagabb színházi rovatot nyújtja)

 

1924

 

science endormeuse et science du rÉveil (Altató és ébresztő tudomány)

Les derniČres paroles (Utolsó szavak)

J’ai ÉtÉ figurant dans soulier de verre (Statisztáltam az ”Üvegcip­ő”-ben)

que suppose-t-on qu’Il serait ?! (Minek gondolná az ember?)

guillotine de sauvetage et verre opalisÉ (Életmentő gillotin és tejüveg)

Les Pauvres gens (Szegény emberek)

fliegende blätter (Fliegende blätter)

Joie des peuples (Népek öröme)

On progresse ! (Haladunk!)

rencontre de minuit (Éjféli találkozás)

cartons (Mozifelirat)

honneur de comÉdien (Színészbecsület)

chef de famille en 1924 ŕ Budapest (Családfenntartó 1924-ben Budapesten)

je prÉside l’examen de la classe (Elnököltem  az osztályvizsgán)

en plein air (Szabad ég alatt)

auteur et ComÉdien (Író és színész))

la vÉritÉ ? (Igazság?)

Le théÂtre ne peut pas mourir (A színház nem bukhat meg

 

1925

 

Ŕ chat perchÉ (Hol az olló?)

barbette… ? (Babette…?)

ABÉCÉDÉ ou la piČce idÉale (Abécédé vagy az ideális színdarab)

premiČre rencontre (Első találkozás)

baiser thÉrapeutique (Csókorvosság)

catastrophe ferroviaire (Vasúti szerencsétlenség)

l’enfant prodige (A csodagyerek)

modestes suggestions Ŕ propos du nouvel arrĘtÉ sur le tÉlÉphone (Szerény javaslat az új telefonrendelethez)

alphabet illustrÉ (Képes abécé)

note en marge au procČs du singe (Széljegyzetek a majomperhez)

les kabyles trucs muches (Rif, röf és rüff Kabilok)

la sucette (A nyalóka)

hÉdonisme velu (Szőrös hedonizmus)

Erzsike deviendra actrice et steinach (Erzsike színésznő lesz és Steinach)

le chien suit sa maÎtresse (Megy a kutya a Gazdájával)

Échafaud (Vesztőhely)

douze mille cinq cents (Tizenkétezerötszáz)

FRANCÉLa vie des plantes (Növények élete)

placement (Befektetés)

le revolver (A revolver)

le caractČre (Karakter)

s’il vous plaÎt (Tessék mondani)

JAZZBAND LITTÉRAIRE (Irodalmi jazzband)

Le parlement (Parlament)

Article publicitaire (Reklámcikk)

LES SIX PERSONNAGES ET UN AUTEUR (A hat szerep és egy szerző)

 

1926

 

allÔ, ici budapest ! (Halló, itt Budapest!)

(chroniques parues sous ce titre entre le 14 mars et le 25 juillet)

Radio jazz (Rádiójazz)

Pelotes (Sóhivatal)

notes (Notesz)

La GarÇonne (Bubi)

la "crise" du mariage (A házasságválsága”)

Question circulaire (Körkérdés)

jeu (Játék)

Notes (Notesz)

le bourreau est mort (Meghalt a hóhér)

lettres de femmes (Női levelek)

on peut entrer par la porte (A kapun be lehet menni)

seul avec l’humanitÉ (Egyedül a emberiséggel)

Notre humour (A mi humorunk)

surrÉalisme (Szürrealizmus)

achevez la nouvelle (Fejezd be a novellát)

DÉcouverte de MadÁch… (Madáchot felfedezik…)

notre villÉgiature (Ahol nyaralunk)

c’est notÉ sur le bout de papier (A kis cédulára fel van írva)

rhume (Nátha)

le grand Émetteur (A nagy leadó)

et encore une fois la bourse ! (És mégegyszer a tőzsde!)

nouvelle bohČme (Új bohémia)

 

1927

 

D’OŮ (Honnan)

Une autre mort de Dorian Gray (Dorian Gray másik halála)

considČre-la comme un Ętre humain (Tekintsd őt embernek)

Les enfants aiment jouer (A gyerek játszani akar)

S’endormir (Elalvás)

tarzan

FACE Ŕ FACE AVEC BENEDA (Szemtől-szembe Benedával)

SOLUTION DÉFINITIVE DU PROBLČME DES TRANSPORTS (A közlekedés végleges megoldása)

Circulus (Circulus)

Ainsi PLEUREZ-VOUS (Így sírtok ti )

DOCTEUR ERREUR (Dr. Tévedés)

Barbette en AmÉrique (Borcsa Amerikában)

Norda VEnto (Norda vento)

Concours de poésiie (Költői versenya)

Si le Mont GellÉrt entrait en Éruption… (Ha kitör a Gellérthegy)

Tient lieu de faire-part (Minden külön értesítés helyett)

CORRESPONDANCE SPORTIVE (Sporttudósítása)

…aprČs avoir quittÉ la caisse (Pénztártól való távozás után)

Veste et gilet (Kabát és mellény)

 

1928

 

La crise de L’Écriture dramatique hongroise ( A magyar drámaírás válsága)

SoirÉe d’auteur (Szerző­i est)

SOIRÉE "OLYMPE" (Olymposz Estély)

HANNIBAL ET LES AUTRES (Hannibál és társai)

--------

Scčnes de la vie dun auteur débutant :

monsieur le rÉdacteur (Szerkesztő úr kérem)

Mon passÉ

Je ne connais personne

Je communique des donnÉes

Je suis original

Nous lançons un journal

--------

VOUS METTEZ AINSI EN SCČNE (Így rendeztek ti)

une lecture dans la cour de la prison (Felolvastam a fogházudvaron)

PLURIEL ’Többeszám)

NAGEUR PHÉNOMČNE, GÉNIE DU FOOTBALL, AS DE LA VITESSE ET LES AUTRES (Uszófenomén, futballángész, autózseni és a többiek)

31 octobre 1918 – 31 octobre 1928 (1918. október 31. – 1928. október 31.-én)

paradoxe de l’espÉranto (Paradoxon az eszperantóról)

y a-t-il une vie dans l’au-delŔ ? (Van-e túlvilági élet?)

projet dÉtaillÉ pour l’Élargissement du pacte Briand-Kellogg  (részletes Tervezet a Kellog-féle békepaktum kiterjesztésére ŕ teljes világbéke céljából)

Ŕ­­­­ nous les mÉdailles ! (Minden bajnokság a mienk)

Comment sera la mode ? (Milyen lesz az úri divat?)

pour une coulÉe de plomb de la saint-sylvestre (Szilveszteri ólomöntésre)

CHAPLIN

 

1929

 

ma main s’est blessÉe (Megsebesült a kezem)

carnaval des devins (Jósok farsangja)

Attendre… ! (Várni…!)

thÉÂtre, public (Színház, gépírókisasszony, láva, közönség)

Mister Europe (Mister Europa)

Kassa, eperjes, journal de voyage (Kassa, Eperjes, útinapló)

trait oblique (A ferde vonal)

l’idÉe (Az ötlet)

la clÉ du portail (Kapukulcs)

cette dame charmante (Azon bájos hölgy)

L’homme tĘtu (A makacs ember)

la lettre la plus conventionnelle (A legsablonosabb levél)

pub (Reklámszöveg)

hÁrmashatÁrhegy (Hármashatár-hegy)

Chaussures (Cipő)

Masque Ŕ Gaz (Gázmask)

un petit eugÉnisme (Egy kis eugenetika)

garçon, l’addition ! (Pincér, fizetek!)

Je lance un nouveau procÉdÉ de science divinatoire (Új szakmát nyitok a jóslástanban)

quelques mots sensÉs avec un fou (néhány okos szó egy bolonddal)

en la mondon venis nova sento (En la mondon venis nova sento)

humains, immergeons-nous ! (Emberiség, gyerünk, a víz alá!)

comÉdien et soldat (Színész és katona)

l’interprČte (A tolmács)

le dernier fiacre (Az utolsó konflis)

u.s.e. (U.S.E.)

la fÉe carabosse (A vasorrú bába)

le dÉmon mangeur d’homme et l’homme prÉhistorique (Férfifaló démon és ősember)

le film parlant Ŕ budapest (A beszélő film Budapesten)

Coauteurs (Társszerzés)

marchÉ central (Vásárcsarnok)

bloc opÉratoire (Műtő)

zeppelin (Zeppelin)

PONCTUALITE  (Pontosság)

NOUVEAU NARCISSE (Az Új Narcisszosz)

NoyÉ dans les larmes (Sinking könnybe fool)

rÉtrÉcis-toi (Húzódj össze)

Article publicitaire (Reklámcikk)

je suis admis Ŕ la clinique post-natale (Felvesznek a csecsemőklinikára)

ernŐ osvÁt (Osvát Ernő)

mezŐtÚr, radio, os de mammouth, mezŐretour (Mezőtúr, rádió,mammutcsülök, mezőretúr)

quatre, cinq, six (Négy, öt, hat)

romancier assassin, hÉros meurtrier (Regényíró gyilkos, gyilkos regényhős)

« Connais-toi toi-mĘme » („Ismerd meg magadat”)

Losonc, cravate, gitane, comÉdiens (Losonc, nyakkendő, cigánylány, színészek)

Surhomme et fusÉe lunaire (Holdrakéta és Übermensch)

une fois, deux fois, trois fois (Először, másodszor, hármadszor)

baiser dans l’auto (Csók az autóban)

je solde mon carnet (Kiárusítom a noteszemet)

lettre au rÉdacteur (Levél a szerkesztőhöz)

Jean Bien SŰR (Háth-bizony János)

enquĘte de Noël de la revue "A Toll" (A „toll” karácsonyi ankétje)

 

1930

 

NYÍREGYHÁZA, CORBEAU, RETARD DE TRAIN (Nyíregyháza, holló, vonatkésés)

UN GARÇON DE NEUF ANS EN 1930 (Kilencéves kisfiú 1930-ban)

La cinquiČme roue (Az ötödik kerék)

Politique littÉraire (Irodalompolitika)

deux personnages sur la scČne (Két szereplő a színpadon)

Science et poésie (Költészet és tudomány)

MASQUE Ŕ GAZ ET MILLE LIVRES STERLING (Gázálarc és ezer font sterling)

mais quand mĘme, monsieur le professeur ! (No de kérem, Tanár Úr)

BÉLA RADICS, GALLI CURCI, ZEILEIS (Radics béla,Galli Curci, Zeileis )

NE L’AUTOPSIEZ PAS (Ne boncoljátok fel)

IMPROVISATION (Rögtönzés)

Je n’irai pas en Inde (Nem megyek el Indiába)

DES ALLEMANDS ET DES FEMMES (Németek és nők)

FEMMES RÉHABILITÉES (Rehabilitált asszonyok)

La bourse ou la vie (Pénz vagy életet)

RENSEIGNEMENT (Információ)

WAGNER ET LE CINÉMA PARLANT (Wagner és a hangosfilm)

J’AI DÉCOUVERT LE PLUS GRAND POČTE HONGROIS (Felfedeztem a legnagyobb magyar költőt)

honneur d’artiste sautant Ŕ l’eau (A vízbe ugró művészbecsület)

UN CŚUR SAVANT (Tudósszív)

INSIGNES (Jelvények)

PILE OU FACE (Fej vagy írás)

26345

BUT POUR LE HONGROIS, COUPE POUR L’ITALIEN (Magyarnak Kapu, Olasznak Kupa)

L’ÎLE EN FEU (Az égő sziget)

PATATE ET AÉROPLANE (Burgonyabél és repülőgép)

au stade de la rue ŰllŐi (Az Üllői úti pályán)

ANDRÁS, MIKLÓS, HELÉN (András, Miklós, Helén)

INSUCCČS (A bukott szerző)

mes funÉrailles (Temetésem)

SÁNDOR BRÓDY (Bródy Sándor)

souabe (Sváb)

DÜSSELDORF (Düsseldorf)

LE PRINCE RASÉ (Megborotvált a Dán királyfi)

Shakespeare devant le juge (Shakespeare a békebíró előtt)

NOUVEAU SISYPHE (Új Sisiphus)

LES ROIS (Királyok)

EXCČS DE ZČLE (Túlbuzgalom)

congrČs d’auteurs aux champs ÉlysÉes (Szerzői kongresszus Elysiumban)

C’EST LA VITESSE, AUCUNE SORCELLERIE (Gyorsaság, nem boszorkányság)

MONSTRE ET ÜBERMENSCH (Szörnyszülött és übermensch)

LA DÉCOUVERTE DU BALATON (A Balaton felfedezését)

deux dialogues dans l’esprit du temps (Két beszélgetés a kor szellemében)

lettre de Sankta Sanktirovna sorcierova Ŕ la tcheka (Boszorkova Kszanta Kszantipovna levele a Gsekához)

cessation de commerce (Ezen üzlet feloszlik)

JOIE DES PEUPLES (Népek öröme)

UN CADAVRE SUR LA ROUTE (Halott az országúton)

UN JEU DE CARTE AUQUEL ON NE PEUT QUE GAGNER (Kártyajáték, amin csak nyerni lehet)

COURRIER DU MATIN (Reggeli posta)

LE FAUX INSOMNIAQUE (Az ál-álmatlan)

"moi" (Én)

CRTR SNS VLLS (MGNHNGZ NLKL RS)

Mr DODSWORTH ET STRINDBERG (Mr. Dodsworth és Strinberg)

JE REVIENS SUR DODSWORTH ET FRAN (Még egyszer Dodsworth és Fran)

GROS LOT (Főnyeremény)

JE NE SUIS PAS SUPERSTITIEUX (Én nem vagyok babonás)

MESDAMES ET MESSIEURS – VOICI L’HOMME ! (Hölgyeim és Uraim – íme az ember)

MIRAGE (Délibáb)

MOTS-CROISÉS SUR LE MUR (Keresztrejtvény a falon)

"ART" OU "BOULOT" (Méló” és „művészet”)

PHOTOGRAPHIE IMPRESSIONNISTE (Impresszionista fényképészet

PalÉolithe (Paleolit)

CALORIES (Kalória)

PENSÉES IMPOPULAIRES (Népszerűtlen gondolat)

FANTÔMES ET ESPRITS (Kísértetek és szellemek)

G. K. CHESTERTON (G. K. Chesterton)

ΩΡΙΒΛ ΔΥΕΛ (ΡΗΜΕΣ ΠΑΡΒΑΙ)

GAZ ET CONTREGAZ (Gáz és ellengáz)

Écho (Visszhang)

IL MARCHE, LE BÉBÉ… (Jár a baba, jár...)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU PETIT MATIN (Hajnali közgyűlés)

« VA ET VENDS-TOI ? » („Menj és add el magad?”)

OBJETS (Tárgyak)

LE MONT GELLÉRT (Gellérthegy)

EXTINCTION DES FEUX DE BIVOUAC (Kialvó őrtüzek)

OMNIBUS ODORANS FŚTIDA (Omnibus odorans fśtida)

BRAVO, SHAW, C’EST BIEN, EINSTEIN ! (Bravó Shaw,úgy van Einstein!)

INADÉQUAT (Nem odavaló dolgok)

DEUX ÉCRITS (Két írás)

COMPÉTENCE (Szakértelem)

ACTUALITÉS (Hangos híradó)

J’ACCUSE… DREYFUS EST COUPABLE ! (J’accuse... Dreyfus bűnös)

Pas le temps (Nem érek rá)

PROFIL (Profil)

DANS LA MAISON D’UN PENDU (Akasztott ember házában)

SENTIMENTS ET RČGLES (Érzelmek és szabályok)

OSZKÁR ASCHER (Ascher Oszkár)

MON MANTEAU (Kabátom)

Parlant ou non parlant (Hangos vagy nem hangos)

« C’EST TOI MA DOULEUR… » („Te vagy a fájdalom...”)

MON VIEUX (Öregem)

ENTRE AUTRES (Dolgok között)

HAMLET, PRINCE DU DANEMARK (Hamlet, Dán királyfi)

JOUETS, CADEAUX (Játék, ajándék)

RĘVE ÉTRANGE (Furcsa álom)

ĘTRE APRČS (Túl lenni rajta)

Ma justification sur capillaria (Igazolásom Capilláriáról)

 

1931

 

SUR LES TRACES DE CARMEN (A Verpeléti úti Carmen nyomában)

MICROBES ET INSECTES (Bacilusok és bogarak)

ALLER CHEZ LE MÉDECIN ? (Orvoshoz menni?)

KRISHNAMURTI (Krishnamurti)

ASSASSINAT, PENDAISON, TROGLODYTE (Gyilkolás,akasztás, barlanglakó kisfiú)

FOYER FAMILIAL, POUR ABONNÉS DE LA RADIO (Családi otthon, rádió-előfizetőknek

LE THÉÂTRE TRANSFORMÉ (Az átalakított színház)

LE DÉDOMMAGEMENT DU MENDIANT (A koldus kártérítése)

SUPÉRIORITÉ CULTURELLE (Kultúrfölény)

TON DIRECT (Közvetlenség)

MICKEY (Miki)

INSECTES (Bogarak)

SANG (Vér)

DOCUMENTS EN POCHE (Ormányok a zsebben)

LE RUS­É CAPITAINE (A ravasz kapitány)

SAINT-SAËNS, LE CYGNE (Saint-Saëns: Le Cygne)

EXAMEN (Szigorlat)

Ŕ UN MONSIEUR QUI SE SUICIDERA AUJOURD’HUI (Egy úrhoz, aki ma öngyilkos lesz)

LETTRE A UN MONSIEUR QUI EXISTE OU QUI N’EXISTE PAS (Levél egy úrhoz, aki vagy van, vagy nincs)

GRIPPE (Influenza)

DÉTECTIVE PRIVÉ (Magánynyomozó)

CHANGEMENT DE NOM (Névújítás)

BAGARRE (Verekedés)

NEIGES D’ANTAN (A tavalyi hó)

lettre assassine (Gyilkos betű)

VISION LOINTAINE (Távolbalátás)

Moineaux et rats (Verebek és patkányok)

VICTUAILLES (Ételek)

ENCORE PLUS DÉSAGRÉABLE (Még kellemetlenebb)

BOUQUET DE VIOLETTES (Ibolyacsokor)

MISS QUIMEPLAÎT (Miss Nekemtetszik)

PRISONNIERS DE GUERRE (Hadifoglyok)

ON PEUT TOUT DANS LA RUE (Mindent lehet az utcán)

L’HUMORISTE ET LE CHAPEAU (A humorista és a kalap)

LE CHAT JOUE AVEC LA SOURIS (Macska játszik az egérrel)

MYSTČRES (Rejtelmek)

BRUITS ET SONORITÉS (Zöngék és zörejek)

ET POURTANT NOMEN EST OMEN ! (És mégis ómen a nómen!)

JE PRENDS LE ZEPPELIN (Megyek a Zeppelinre)

DE FRIGYES KARINTHY Ŕ BORD DU ZEPPELIN (Karinthy Frigyes tudósítása a Zeppelin fedélzetéről)

MACHINISTE AU CUBE (Kalauz a köbön)

Lac de Constance, NEandertal de l’homme-oiseau (Bodeni Tó, az Embermadár Neandervölgye)

MIETTES (Morzsa)

ASSURANCE VIE (életbiztosítás)

L’HOMME AU CŚUR DE PIERRE (A kőszívű ember)

LA MACHINE MENT (A gép hazudik)

DUMPING (Dömping)

APPLAUDISSEMENTS (Taps)

ÉCLIPSE DE LUNE ( holdfogyatkozás)

LA MONTAGNE ACCOUCHE (Vajúdnak a hegyek)

fusÉe terre (Földrakéta)

N’AIE PAS HONTE, BOURGEOIS ! (Polgár, ne szégyelld magad!)

RČVE ENCORE (Álmodj tovább a borsón)

PAVILLON DE BUDAPEST (Budapesti pavilon)

POUSSIČRE (Porszem)

PROMENADE DE FRIGYES KARINTHY (Karinthy Frigyes sétája)

SI JE POUVAIS ČTRE MILLIARDAIRE DURANT UN JOUR (Ha egy napig milliárdos lehetnék)

LAISSE (Póráz)

NOUVEAU MONDE (Új világ)

PATER NOSTER (Páternoszter)

Ŕ RECULONS AUTOUR DU MONDE (Hátrálva a világ körül)

RIRE HOMÉRIQUE („Homéri kacaj”

VOTE POUR MOI, CITOYEN ! (Szavazz rám, polgártárs!)

ROYAUME DE POCHE (Szobakirályság)

CRISE THÉÂTRALE ? ALLONS DONC… (Ugyan kérem, színházi válság...)

"e pericoloso sporgersi"

titres de piČces dans le miroir de l’Époque (Darabcímek a kor tükrében)

LE TSAR RUSSE (Orosz cár)

SUICIDE (Freitod)

STRATOSPHČRE (Sztratoszféra)

FRIGYES KARINTHY REND COMPTE (Karinthy Frigyes számol be)

AMOUR-PROPRE ( önérzet)

DÉTECTIVE CANIN ( kutyadetektív)

HERBE (Fű)

ORGUE DE BARBARIE (Verkliszó)

HUPA ET STIPA  (Infanteriszt stipa és infanteriszt hupa)

RICHES ET PAUVRES (Gazdagok és segények)

PORTEUR (Hordár)

NOUVELLE OUTRE, VIEILLE PIQUETTE (Új tömlő, régi lőre)

HUMEUR ALLEMANDE (Német kedély)

PENSÉE (Gondolat)

TEL EST PRIS QUI… (Aki másnak vermet ás)

HOOVER… (Hoover)

VA-T'EN, OISEAU (Hess, madár)

LA PLAINE, QUARANTE DEGRÉS (Alföld, negyven fok)

VAGUE ÉTERNELLE… (Örök hullám)

MORATOIRE (Moratórium)

TROIS LITRES D’ESSENCE (Három liter benzin)

GIPSY (Dzsipszi)

BRAS DE CHEMISE, IL FAIT CHAUD (Ingujj, vagyis meleg van)

VILLAGE INCENDIÉ, ENFANT LARDÉ (Felgyújtott falu, összeszurkált gyerek)

SHIPS THAT PASS IN THE NIGHT… (Ships, that pass in the night)

UNE PORTE, RIEN D’AUTRE… (Egy ajtó, semmi más...)

LARMES DE FEMME (Asszonyi könny)

TRAM GUILLOTINE, ETC. (Villamosguillotin és egyebek)

UNE VIEILLE BLAGUE (Régi vicc)

CONSEILS DE VACANCE (Nyaralási tanácsadó)

AILES (Szárnyak)

L’HOMME Ŕ LA TENTE (A sátoros ember)

Coup de revolver (Revolverdörrenés)

ANTAL ET TAMÁS (Antal és Tamás)

LECTURE PUBLIQUE (Felolvasás)

WATERPOLO (Vízipóló)

Nous sommes des assassins (Gyilkosok vagyunk)

BŚUF RÔTI (Ökörsütés)

ZEPPELIN AMÉRICAIN (Amerikai Zeppelin)

J’ATTEINS LA POIGNÉE (Elérem a kilincset)

DIVORCE (Válás)

PAX HOMINIBUS, BONĆ VOLUNTATIS… („Pax hominibus bone voluntatis...”)

OUI, NON – BLANC, NOIR (Fekete-fehér – igen-nem)

LES POCHES DE L’HOMME DISTRAIT (Szórakozott ember zsebei)

ORGUE DE COULEURS (Színorgona)

LE LOYER (A házbér)

LÉGENDE D’UN COMÉDIEN (Legenda a színesről)

PAGINATION LIMITÉE (Korlátolt lapterjedelem)

PETIT MALENTENDU (Apró félreértés)

« LŔ OŮ PLEURENT LES PETITS ORPHELINS… » („Ahol a kis árvák sírnak...”)

VOYAGE OFFICIEL (Hivatalos út)

CROQUEUSE DE NOIX (Dióevő nő)

PROFESSEUR, TU NE T’ES PAS PRÉPARÉ (Tanár úr, nem készültél)

MORALITÉ (Tanulság)

FÁNI SCHNEIDER A ARRACHÉ SES CHAÎNES (Schneider Fani letépte láncát)

CINQ MILLE ARTICLES (Ötezer cikk)

MAHABHARATA, ONDE MONDIALE, FRAIS D’AVOCAT (Mahábhárata, világhullám, ügyvédi költség)

AUTOPORTRAIT (Önarckép)

POUR LA DÉFENSE DU PIANO (A zongora védelmében)

JE TE L’AVAIS BIEN DIT (ugye megmondtam)

BROUSSE CINEMATOGRAPHIQUE (filmvadon)

SANCTION (Pénzbírság)

THEATRUM Ŕ "L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC" (Teátrum a „Fehér Ló” fogadóban)

COMMÉRAGE (Pletyka)

Hypocondriaque (Hipochonder)

SCIENCE LUDIQUE (Játékos tudomány)

L’HUMORISTE (Humorista)

LE MONDE DOMPTÉ (Idomított világ)

"Contes floraux", de JÁnos Hock (Hock János: Virágmesék)

NOËL EN ENFER (Karácsony a pokolban)

LA DERNIČRE PAGE DU DERNIER JOUR (Az utolsó nap utolsó napja)

 

1932

 

Cauchemar pour 1932 (Rémes álom 1932-ről)

le banquet du poČte (Költ6etetés)

Gros plan (Premier plan)

Brüning (Brűning)

hormones (Hormonok)

Larme stÉrile (Steril könny)

SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO (Megfejtése a jövő számban)

Gömbös et rouleau (Gömbös és tekercs)

deux cent mille signatures (Kétszázezer aláírás)

"la logique des ÉvÉnements" (Események logikája)

histoire (Történelem)

apprenti magicien (Bűvészinas)

on fonde une revue littÉraire (Irodalmi lapot alapítanak)

treize mois et un jour (Tizenhárom hónap meg egy nap)

la question juive (Zsidókérdés)

soleil (Nap)

PRENEZ NOTE (Feljegyzések)

sur le soutien Ŕ l’industrie hongroise (Ankét a magyar iparpártolásról)

KIDNAP ME (Kidnap me)

l’État porcin (Disznó állapot)

COQUILLES (Elírások)

Le professeur d’anglais (Angol nyelvmester)

objectifs (Célkitűzések)

Le chant des fileuses („A fonóba szól a nóta”)

Tableau onze – foire aux échantillons ! (Tizenegyedik Szín – árumintavásár!)

« Vous Ętes victime d’un accident… » („Önt autóbaleset érte”)

de un ŕ cent(Egytől százig)

L’INCORRIGIBLE (A javíthatatlan)

"NOUVELLE OBJECTIVITE" (Új tárgyilagosság)

Écrivains en tas (Írok egy rakáson)

J’Épingle mon nom (Rám van írva a nevem)

« OŮ va la jeune indoue ?... » ("Hova sietsz leányka?...")

LE FRČRE JUMEAU (Az ikerfivér)

« c’est facile pour vous… » („Magának könnyű, maga csak leül…”)

mots mal prononcÉs (Rosszul ejtett szvak)

satanique comÉdie (Ördögi színjáték)

paradoxe des vacances (Paradoxon a nyaralásról)

la sÉance continue (La séance continue)

École allemande (Német iskola)

chanson Ŕ boire ! (Új bordal Amerikának!)

Explosion atomique (Atomrobbantás)

 « Il a un bon bagout »(Jó dumája van)

douleur corporelle (Testi fájdalom)

jardin d’Éden Ŕ berlin (Berlini Édenkert)

MUKI (Muki)

UNE PLANCHE EST TOMBÉE PRČS DE MOI… (Deszka esett le mellettem)

Qu’est-ce que j’aurais pu devenir ? (Mi minden lehettem volna)

STATUES (Szobrok )

NOUS SOMMES QUAND MĘME DES SEIGNEURS ! (De azért urak vagyunk)

Le grand śuvre (A nagy mú)

premier souvenir (Első emlék)

POÉSIE CHINOISE(Kínai vers)

gros lot moderne (Korszerű főnyeremény)

j’ai rendu la pareille Ŕ Toutain (Visszaadtam Toutain-nek a kölcsönt)

Forint et couronne (Forint és korona)

École en libertÉ (Kerti iskola)

« Autour de notre jardin… » ("Autour de notre jardin...")

je me tire toujours d’affaire (Kivágom magam)

ligue du silence (Csendliga)

insulte corporelle (Testi inzultus)

Élisabeth Ŕ budapest (Budapesti Böske Erzsébet)

Visite guidÉe de la ville Ŕ la saint-Étienne (Szent István-napi városmutogató)

Camera obscura (Sötétkamara)

en rentrant d’une boîte de nuit (Hazafelé egy éjjeli mulatóból)

mon emploi du temps (Az én tanrendem)

Le sauteur (Az ugró)

Moral et immoral (Erkölcsös és erkölcstelen)

Le Vin (Bor)

yo-yo (Yo-Yo)

purification linguistique (Nyelvtisztítás)

Kreutzer et Pengoe (Krajcár és pengő)

hommes et entreprises  (Vállalkozások és emberek)

discours intelligents (Okos beszéd)

le Tsou-tsou ! (Itt a Cu-Cu)

 cocktail (Koktél)

Le public (Közönség)

chambre des horreurs, rÉservÉe aux adultes (Borzalomkamra csak feln­őtteknek)

"Les hydrophiles" („Csibor”)

j’embauche (Alkalmázok)

statue (Szobor)

les tricheurs (Hamiskártyások)

Ŕ L’OCCASION D’UNE VÉRIFICATION DE NOS LIVRES (Könyveink átvizsgálása alkalmából)

morale, goŰt, pudeur (Erkölcs, ízlés, szemérem)

quarante mille poČtes (Negyvenezer költő)

IMPRESSIONS ET RÉCITS DE VOYAGE (Útleírások és utazási regények)

Soliloque (Egyoldalú beszélgetés)

il a avalÉ une Épingle (Gombostűt nyelt)

pigeon vole (Szál a madár)

Tribunal  (Törvényszék)

le locataire de la vie (Az élet albérlője)

No-AILES  (Ka-rácsony)

 

1933

 

PAIN AU RAISIN (Mazsolakenyér)

MONSIEUR BENSŰR (Richtig Bácsi)

Caricature (Karikatúra)

Un Brehm illustré (Mindenre képes Brehm)

GRIL DU CINTRE (Zsinórpadlás)

ROMAN DES VIES, VIE DES ROMANS (Életek regénye, regények élete)

CORIOLAN CONTRA ŚDIPE (Coriolanus kontra Ödipusz)

CORPS RÉVOLTÉ (Lázadó test)

JEUNESSE ENTHOUSIASTE ? (Rajongó ifjúság?)

jamboree

COMPARAISONS A DOUBLE TRANCHANT (Kétélű hasonlat)

L’ÉCOLE VAUT POUR TOUTE LA VIE (Az iskola az életre szól)

 TECHNOCRATIE ? THÉOCRATIE ? (Technokrácia? Theokrácia?)

COMÉDIE DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (A magántulajdon komédiája)

FLOT DE POČMES (Versek áradása)

Eau et huile (víz és olaj)

GOMMER OU NE PAS GOMMER (Radírozni vagy nem radírozni)

MARLČNE DIETRICH A FAIT SAVOIR (Marlene Dietrich azt izente...)

sage raison (Józan ész)

DANGER DE MORT (Életveszély)

MANUSCRIT ORIGINAL (Eredeti kziírat)

VOUS, AUDITEURS (Így rádióztok ti)

L’AMOUR EST-IL PASSÉ DE MODE ? (Kiment-e a szerelem a divatból)

CACHE-CŚUR CHAMARRÉ (Cifra szűr)

DIVERS (Mindenféle) :

Gentleman

Je ne l’ai pas reconnue

Il n’a jamais vu le Danube

Comédie céleste

patate (Krumpli)

SENTIMENT DE SÉCURITÉ (Életbiztosság)

ÉCOUTEZ, MONSIEUR LE REDACTEUR… (Nesze, Szerkesztő Úr)

RÉCLAME ET PROPAGANDE (Reklám és propaganda)

La foire populaire (A népszerű vásár)

AUTODAFÉ, NIRVÂNA Do. X. (Autodafé do. X. Nivána)

DANS LA RAFALE DES MOTS (Szavak pergőtüzében)

Ma voix (A hangom)

travail contre facture (Ellenszámla)

Gifle (Pofon)

LE SONDEUR DE L’ÂME (Lélekbúvár)

LE VISAGE DE L’ÂME (A lélek arca)

"PARLEZ DE BÁLINT BALASSI…" („Beszéljen Balassi Bálintról”)

ALLÔ, ALLÔ, ICI RADIO SZÍNHÁZI ÉLET (Halló, halló, itt a Rádió Színházi Élet)

BESOIN ET MODE (Szükséglet és divat)

QUI SERA CE MONSIEUR ?  (Ki less az az úriember?)

L’ANTICHAMBRE DU PHALANSTČRE (A falanszter előszobája)

NUIT VIVANTE (Eleven éjszaka)

CROQUE-MITAINES (Mumusok)

MAUX DE CHIENS (Ebcsont se forr be könnyen – és egyéb kutyabajok)

PARMI LES DÉBRIS D’UNE VIE NAUFRAGÉE (A hajótörött élet roncsai között)

LA BOUCHE ÉLOQUENTE (Aranyszájú szent cégvezető)

ET QU’EN PENSE LA RUE ? (És mit szól ehhez az utca?)

LANCE-BOMBE SILENCIEUX (Zajtalan bombavető)

petite interview (Kis interjú)

ORDRE (Rend)

QUATRE LITRES D’AIR (Négy liter levegő)

ANGES SANS AILES (Szárnyatlan angyalok)

Le Zeppelin Noé

LA SENSATION DU JOUR (A nap szenzációja)

LA Cour autour de la treille (Udvar a szőlőlugas körül)

Papier tue-mouche (Légypapír)

ATTENTION, NOUS SAUTONS ! (Vigyázat robbanunk)

Docteur Sven GaAl I. (Doktor Szven Gaál I.)

La stÉrilisation (A sterilizáció)

Histoire d’ourse (Medvetörténet)

Lettre littÉraire de Frigyes Karinthy (Karinthy Frigyes irodalmi levele)

Soliloque avec Tomi (Egyoldalú beszélgetés Tomival)

Épilogue pour le jamboree (Epilógus a Dzsemborihoz)

chasseurs d’Écrevisses (Rákászok)

Acrobate et reporter (Légtornász és riporter)

Histoire d’une enquĘte (Detektívtörténet)

Une majestÉ dÉtrÔnÉe (Egy detronizált fenség)

GANDHI SE NOURRIT DE NOUVEAU (Gandhi megint eszik)

ÉChange (Csénzs)

VACANCES PROLONGÉES (A meghosszabbított szünidő)

État et patrie (Állam és Haza)

UN CHÂTEAU DE CARTES DE TROIS CENTS ANS (Háromszáz éves kártyavár)

KORNÉL ESTI, LE POČTE (Esti Kornél, a költő – Kosztolányi Dezső, az ember)

dans le reflet des Romans (Regények tükrében)

MÁrton kallikak et sa famille (Kallikak Márton és k. családja)

FUNESTE NOUVELLE (Gyászhír az embernek)

Devinettes (Rejtvények)

THERMOMČTRE DES MŚURS (Erkölcsök hőmérője)

LE GROS LOT (Főnyeremény)

L’homme pratique (A praktikus ember)

LE CAMÉRAMAN (A fotográfus)

ARCHÉOLOGUES A BUDAPEST (Régészek Budapesten)

L’auteur DE CES lignes (Sorok Írója)

LA PENSÉE, LUXE PSYCHIQUE (Lelki fényűzés: gondolat)

« ROYAUME DES FÉES AU PAYS DES HONGROIS » („Tündérlak Magyarhonban”)

LE JOUEUR Ŕ martingale (A szisztémás ember)

GRAND-MČRE SCHNABEL, LA TECHNICIENNE (Schnabel nagymama, a technikus)

Rosette et les mÉdecins (Piroska és az orvosok)

MÉCHANCETÉ DESINTÉRESSÉE (Önzetlen rosszaság)

NOUVEAUX JEUX DE SOCIÉTÉ (Új társasjátékok)

THČME RECHERCHE ÉCRIVAIN (Egy téma írót keres)

HAPPY ET UNHAPPY (Happy és unhappy)

nerveuse Famille bourgeoise (Ideges polgári család)

"exposition d’objets de mauvais goŰt" („Ízléstelenségek kiállítása”)

conversation avec une sexagÉnaire illustre (Beszélgetés egy nevezetes hatvanévessel)

En cent exemplaires (Száz példányban)

PHOTOGRAPHIES (Fényképek)

SIGNAL D’ALARME (Vészfék)

DIEU-MACHINE, QUE TON RČGNE VIENNE (Gépisten, jöjjön el a te országod)

ESPÉRANTO ET EUGÉNISME (Eszperantó és eugenetika)

Le vieux et le jeune (Az öreg és a fiatal)

ROYAUME DE NOËL (Karácsonyország)

LE LIVRE DE BABITS (Babits könyve)

cession finale (Végeladás)

 

1934

 

BUREAU DE BIAIS (Srégen álló íróasztal)

PRÉDATEURS (Ragadozók)

MON LIVRE DE CUISINE RÉVOLUTIONNAIRE (Forradalmi szakácskönyvem)

Charmante jeunesse (Aranyos ifjúság)

le monstre aux pois jaunes (A sárga pettyes rém)

L’ÉCRIVAIN HONGROIS (A magyar író)

Semaine des soldes (Egyheti olcsóság)

"MON CHAPEAU EST HAUT DE FORME" („A kalapom cilinder”)

Le roman russe (Az orosz regény)

Religion et psychanalyse (Vallás és lélekelemzés)

SUCCČS ET RÉUSSITE (Siker és érvényesülés)

UNE BONNE PETITE PALABRE (Egy jó kis duma)

ANIMAUX, HOMMES, SOUCIS (Állatok, emberek, gondok)

Mots de l’auteur sur "Reportage cÉleste" (Szerző a „Mennyei Riport-ról”)

Ętre personnage d’un roman (Regényben szerepelni)

jungle cinÉmatographique (Filmvadon)

CADEAU PASCAL (Húsvéti ajándék)

CONVERSION D’UNE ÂME PAĎENNE (Egy pogány lélek megtérése)

LA JUNGLE DES MACHINES (Gépek Dzsungelje)

AU PARNASSE A BEKETOW (Parnasszus a beketowban)

CONGRČS MONDIAL DES CHANSONNIERS (Konferansziék világkonferenciája)

BAS DE CUIR ET OISEAU MÉCANIQUE (Bőrharisnya és gépmadár)

Nouveau "Mille et une nuits" (Újabb Ezeregyéj)

LE RIRE RIDICULE (A nevetséges nevetés)

"petit dÉfaut de fabrication" („Csekély gyári hibával”)

AFFAIRES PRIVÉES ET AFFAIRES PUBLIQUES (Magánügyek és közügyek)

MAINTIEN DÉCONTRACTÉ (Laza lelki tartás)

VARIATIONS SUR UNE VIEILLE CORDE (Változatok a régi Húron)

PILOTES STRATOSPHÉRIQUES (Sztratoszféra-repülők)

LE LUNDI DIX : FIN DU MONDE (Hétfőn, tizedikén: világ vége)

DÉfense devant la loi martiale (Védekezés a statárium előtt)

SÁNDOR BRÓDY (Bródy Sándor)

DES NOMBRES ET DES FAITS (Számok és tények)

PetŐfi sur le billet de cinquante pengoes (Petőfi az ötvenpengősön)

Pique-nique en l’air (Piknik a levegőben)

Les illustrÉs, s’il vous plaÎt (Kérem a képeslapokat)

Mondes ÉclatÉs (Szétrobbanó világok)

Éternelle censure (Örök cenzúra)

Panier ŕ une anse (Egyfülű kosár)

mes quatre jours dans la rue odorante (Négy napom az illatos utcában)

conseil artistique (Művészeti tanács)

je veux sortir de mes gonds ! (Ki akarok bújni a sodromból)

union des amis de la radio (Rádióbarátok egyesülete)

achČte avion avec hÉlice supÉrieure (Felsőlégcsavaros repülőgépet veszek)

lassitude de l’au-delŔ (Túlvilági unalom)

Cours de sciences-nat ŕ l’École des anges (Természetrajzóra az angyaliskolában)

sincČrement… (Őszintén...)

JUBILÉ DU FAUTEUIL MAGIQUE (A jubiláló bűvös szék)

SOLDES DE LA SAINT-SYLVESTRE (Szilveszteri kiárusítás)

EST SOUHAITÉ… (Kivántatik…)

TALENT INNÉ (Őstehetség)

 

1935

 

la logique inconnue (Az ismeretlen logika)

ultima ratio regum (Ultima ratio regum)

Humour et magyar (Humor és magyar)

Aveux, tÉmoins, sincÉrité, VÉritÉ (Vallomások, tanuk, őszinteség, igazság)

Le marqueur anonyme (A névtelen széljegyző)

Société, plateau tournant (Társaság forgókorong)

le temps qui vient sera le nôtre (A mi időnk következik most)

que doit faire l’Écrivain face Ŕ la guerre ? (Mit tegyen az író a háborúval szemben?)

"partout j’ai vu des fenętres…" („Mindenütt ablakokat láttam”)

Salut, mon prince ! (Üdv, hercegem!)

eau lourde (Nehézvíz)

Dessin en relief – pensée en relief (Plasztikus ábra – plasztikus gondolat)

Bal masquÉ au Savoy de HÁmor (Jelmezbál a hámori Savoyban)

le bureau de tabac de madame ou l’art de la vente (A méltóságos asszony trafikja vagy az eladás művészete)

COURTOISIE AU PIED DE LA LETTRE (A szó szerint vett udvariasság)

bodri (Bodri)

Je te donne au Monsieur (Odaadlak á Bácsinak)

mon discours programme (Programbeszédem)

"les tracasseries du bureaucrate" („A hivatalnok packázásai”)

La Lune et la Terre (A Hold és Föld)

ceci, cela, comme-ci, comme ça (Ez meg az meg igy-ugy)

deux sculpteurs et un comédien (Két szobrász és egy színész)

le dompteur d’Âmes (A lélekidomár)

Convocation dans une affaire criminelle (Idézés bűnügyben)

oLOgies et oMancies (Ógiák és anciák )

Quatre mots (Négy szó)

oral du bacc en littÉrature hongroise, en 2150 (Jeles szóbeli érettségi 2150-ben)

FICK ET CSÍK ET FISCHER (Fick meg a Csík meg a Fischer)

Versets europÉens, en partie Ŕ la japonaise (Európai versikék,Részben Japánmódra)

DÎNER, AVEC UN NOIR (Vacsora, egy feketével)

le poČte, le pĘcheur et le photographe (Die historische halászkunyhó vagy a költő, a halász és a fotográfus) 

mĘme nos lČvres ne se touchent pas gratis… (Még a szánk se ér össze ingyen)

dreyfus est mort (Dreyfus meghalt)

fermer les yeux (Szemet hunyni)

Teddy et le baratin (Teddy és a süket duma)

je suis intÉressÉ (Érdekelve vagyok)

les tsiganes sur la route (Cigánybanda az országúton)

Ętres vivants dans l’orchestre (Élőlények a zenekarban)

L’Âme dans l’histoire de la littÉrature (Lélek az irodalom történetében)

mort sur la plage (Halál a strandon)

rixe au couteau (Késelés a Lágymányoson)

conserve de pĘches (Őszibarackkonzerv)

deviner et inventer (Kitalálni és feltalálni)

Puisque c’est en plein air (Ha már szabadtéren...)

ESSAYE DE PENSER Ŕ AUTRE CHOSE SI TU PEUX (Próbálj másra gondolni, ha tudsz)

zone tempÉrÉe (Mérsékelt égöv)

une Âme sur la voie Étroite du cinÉma (Lélek a film keskenyvágányain)

un État et un humoriste (Egy állam és egy humorista)

Ferenc MolnÁr incarne un esprit français plus pur que les Écrivains de Paris (Molnár Ferenc tisztábban képviseli a francia szellemet, mint a párizsi írók...)

IAROCHI ANZA IKAGADESKA (Jarosi Anza ikagadeszka)

RECORD MONDIAL – VINGT KILOMČTRES A L’HEURE (Világrekord – húsz kilométer óránként)

"LE SOIR, DANS LE PARC, LES TENDRES SYCOMORES…" („Este a parkban, a halk szikmórok”)

Tout s’arrĘte (Megáll az egész)

AllÔ, az est, ici londres (Halló, az Est! London)

londres sourit avec optimisme (London derülten mosolyog)

AllÔ, az est, ici l’europe (Halló. Az Est! Itt Európa beszél!)

une demi-journÉe, de dix heures du matin Ŕ huit heures du soir (Egy félnap reggel, tíztől este nyolcig)

j’ai chassÉ au lion ce matin (Oroszlánra vadásztam ma reggel)

bouquet budapestois ŕ gyÖngyös (Budapesti bokréta Gyöngyösön)

palais des sorciČres et bacille du cholÉra (Boszorkány kastély és kolerabacilus)

Le mont de la misÉricorde Ŕ pest (A Pesti irgalom hegye)

Dans la rafale des poncifs (Frázisok pergőtüzében)

Singes sur la ligne de front (Majmok a harcvonalban)

"nourriture divine" („Istenek eledele”)

mentir, jusqu’Ŕ la mort (Hazudni, mindhalálig)

excellent en insatisfaisance (Elégtelenből jeles )

la comÉdie du monde (Világ színjátéka)

le monde de la rÉalitÉ (Valóság világa)

les chiffres de ma vie (Életem statisztikája)

kistext sous le signe du loup (Kistext a farkas jegyében)

PrÉcision (Alaposság)

mon propre roman policier minute (Saját külön egyperces detektívregényem)

"sombre dimanche" („Szomorú vasárnap”)

LA pommade moschleck (Moschleck-kenőcs)

La ballade de l’Śsophage (A Bárzsing balladája)

Autocratie (Parancsuralom)

"On a cassÉ mon violon…" („Eltörték a hegedűm...”)

contraires (Ellentét)

winnie l’ourson est arrivÉ (Micimackó megérkezett)

riches sans feu ni lieu (Földönfutó gazdagok)

sophocle meurt, shakespeare vit (Szophoklész meghal, Shakespeare él)

poÉsie dans la vitrine du libraire (Költészet a könyvkirakatban)

vendredi treize, sainte lucie (Péntek, tizenharmadika, Luca napja)

VÉnÉration (Kegyelet)

rouge (Piros)

de quoi l’homme est capable (Mire képes az ember)

concours de boulettes (Gombócverseny)

un numÉro et cinquante personnes (Egy szám és ötven ember)

dis-moi franchement – tu as couchÉ avec elle ? (Mondd meg őszintén – volt vele dol

 

1936

 

soldes de la Saint Sylvestre (Szilveszteri kiárusítás)

sept cśurs et cafÉ du matin (Hét kor és reggeli kávé)

MICROSCOPE ET HOROSCOPE (Mikroszkóp és horoszkóp)

blagues (Nyegus-viccek)

L’homme et l’image (Az ember és a kép)

RECETTE D’ALMANACH POUR 1936 (Kalendárium-recept 1936-ra)

Écrivain hongrois (Magyar író)  

le canon et le blindage (Az agyú es a pancel)

Le cinglÉ (Az orult)

DÉCORATIONS REFUSÉES (Visszautasított kitüntetések)

adaptation littÉraire (Dramatizált irodalom)1

suicide et exÉcution (Öngyilkosság és kivégzés )

La demoiselle Allemande (Nemet kisasszony)

« I » Un peu danglophilie (I Egy kis anglofilia)

les lettres que je n’ai pas écrites (Levelek, amiket nem írtam)

Parler et aboyer (Beszélni és ugatni)

je suis conseiller forestier (Erdőtanácsos vagyok)

tu comprends, toi ? moi pas (Te érted? Én nem)

RĘve fusionnel (Összeálmodni)

Âme saine dans un corps dÉfectueux (Hibás testben ép lélek)

Dönci Turi le lui lance (TuriDönci megadja neki)

Oui, Monsieur, je vous l’apporte (Igenis, kérem, hozom)

Sans thČme (Téma nélkül)

Je pense (Gondolkodom)

Le dix-neuviČme siČcle (Tizenkilencedik század)

il existe encore de vraies dames ! (Vannak még igazi úrinők!)

Sonia sur le canapÉ de velours ( Szonya a plüssdívánon)

Brouillard (Köd)

« Ik will mik üben » („Ik will mik üben")

OPÉRATION DU CERVEAU (Agyműtét)

Je commence une nouvelle vie (Új életet kezdek)

J’ai parlÉ avec New-York (Beszéltem New-Yorkkal )

ANNIVERSAIRE (Születésnap)

la ville enchantÉe ( Kacsalábon forgó város)

prioritÉ aux aveugles (Vakok előnyben)

GAIN DE POIDS, PERTE DE POIDS (Hízókúra fogyókúra)

NE pas Écrire, parler (Beszélni, nem irni)

Olympiades (Olimpiász)

Les gens sont courageux (Az emberek batrak)

Transmission en direct (Helyszíni közvetites)

InstantanÉ budapestois (Pesti pillanatkép)

l’astronome aveugle (Vak csillagász)

GLACE RÔTIE (Sült fagylalt)

le trac (Lámpaláz)

Mon premier voyage en mer (Első tengeri utam)

MON ADMIRATEUR DANS LA VITRINE (Tisztelőm az ablakkirakatban)

le lecteur (A felolvasó)

monde inhumain (Embertelen világ)

OLIVECRONA A BUDAPEST (Olivekrona Budapesten)

troisiČme rapsodie hongroise (Harmadik magyar rapszódia)

INTERVIEW POSTHUME DE GYULA GÖMBÖS (Interjú Gömbös Gyulával)

le chien tire-au-flanc (A kutya szimulál)

OLYMPIADES INTELLECTUELLES (Szellemi olimpiász)

J’AI JOUÉ CONTRE LE CHAMPION DE L’ÉQUIPE CHAMPIONNE (Sakkoztam a bajnokcsapat bajnokával)

Questions (Kerdesek)

Il est plus facile de dire oui (Igent mondani könnyebb)

l’oreille du mÉdecin-chef (A főorvos úr füle)

Allumette (Gyufa)

en plusieurs morceaux (Több darabból)

PSYCHOLOGIE DE LA CHUTE SUR LE VENTRE (A hasraesés lélektána)

NOUS AVONS ENTERRÉ DEZSŐ KOSZTOLÁNYI (Eltemettük Kosztolányi Dezsőt)

l’humoresque, ou le lecteur de confiance (A humoreszk, vagy a megbízható olvasó )

JE VOUS BAISE LA MAIN (Kezit csókolom)

blondes et brunes (Szőke és barna nők)

Visite au Professeur Gyula Abdul Karim germanus (Látogatás doktor Germanus Abdul Karim Gyulánál)

 


Joepardy dÉmasquÉ (Joepardy leleplezése)

queue de pie et barbe rousse (Egy úr frakkban és vörös szakállban)

les jumeaux (Az ikrek)

PČRE FOUETTARD ET SAINT NICOLAS (Krampusz és Mikulás)

pÉremption (Elévülés)

Mr Windsor Ŕ la radio (Mr. Windsor a rádióban)

BARRICADE DE LIVRES (Könyvbarrikád)

On mÉnage les statues (Kímélik a szobrokat)

avion dans la brume (Repülőgép a ködben)

soldes de la Saint Sylvestre (Szilveszteri kiárusítás)

 

1937

 

n° 34647 - aveu d’un journaliste anonyme (34647 Egy névtelen újságíró vállomása)

MilÁn rompT avec moi (Milán szakít velem)

                                          FOI ET CRÉDULITÉ (Hit és hiszékenység)

l’inspecteur (A kinyomozott detektív)

Douleurs cÉlestes et terrestres (Égi és földi Fájdalmak)

gangsters (Gengszterek)

le sourd (A süket ember)

gredin d’ado (Komisz, kamasz)

Alibi (Alibi)

petite section, grande section (Kisszakasz, nagyszakasz)

le grand styliste (in memoriam Dezső Kosztolányi) (A nagy stiliszta)

Haut et profond (Mély és magas)

Collections (Gyüjtés)

sexe et caractČre (Nem és jellem)

le roi de chine (A kínai király)

achČ…Č...Čte m’en ! (Vegyé…é…él!)

SÉRIES  (Sorozatok)

sentiments, passions – qui dit mieux ? (Érzelmek, indulatok-senki többet?)

disparition de ZoltÁn (Zoltán leáldozása)

deux adjectifs (Két jelző)

PUBLICITY (Publicity)

manifestations d’Étudiants (Egyetemi tüntetések)

affaire (Üzlet)

RogyÁk (Rogyák)

Ballet indou (Hindu balett)

Une lettre de Karinthy (sur voyage autour de mon crâne) (Karinthy írja)

sympathies et antipathies (Rokonszenvek és ellenszenvek)

mardi et vendredi (Kedd és Péntek)

petit garçon (Kisfiú)

Ballade du chien perdu et retrouvÉ (Ballada az elveszett és megkerült kutyáról)

l’art de rÉussir (Ervényesüléstan)

le pĘcheur et son spectateur (A halász és a ő nézője)

le pouvoir de l’art (A művészet hatalma)

on remet mon billet en jeu (Visszahúzták az sorsjegyem)

mon vieux (Öregem, kérlek alássan)

REVUE (Karinthy Frigyes revüje) :

ÉCRIRE(Írni…)

LA RADIO (Rádió)

GRAPHOLOGIE (Grafológia)

HAPPY END (Happy end)

LA BOURSE (Az erszény)

modestie (Szerénység)

 « Travaillez les gars, la foire c’est demain ! » („Dolgozatok legények, holnap lesza vásár”)

incognito (Inkognitó)

La fille de la jungle (A dzsungel leánya)

Le lion et la vierge des moissons (Az Oroszlán és az Aratószűz)

couronne d’Épines et couronne de Lauriers (Töviskorona és babérkoszorú)

Une belle fille… (Csak egy kislány...)

la lune (Hold)

Rendons-nous au PÔle Nord (Menjünk az Északi Sarkra)

C’est en forgeant qu’on devient dilettante (Gyakorlat teszi a pancsert)

ekmekstek (Ekmekstek)

Monopoly ("Capitaly")

om de wereld (Om de wereld)

On rend service (Szívességet tesz az ember)

Les Yeux (Szemek)

JÓkai (Jókai)

la guerre du futur (A jövő háborúja)

Mon cśur dans le carnet  (Szivem a noteszben)

quelques phrases de joepardy (Néhány Jeopardy-mondás)

PrĘles et dahlias (Zsurlók és dáhlják)

ballon rouge Ŕ pois blancs (Fehérpettyes piros gumilabda)

Politique et littÉrature (Politika és Irodalom)

Mots et notions (Szavak és fogalmak)

Avion mystÉrieux (Titokzatos repülőgép)

La comČte (Az üstökös)

lÉzard bonnet blanc, blanc bonnet (Egyik gyík tizenkilenc, a másik egy híján húsz)

civilisation (Civilizáció)

inauguration d’un aÉroport ŕ Pest (Repülőtér-avatás Pesten)

Missions de la vieillesse (Az Öregség feladata)

cśur (Szív)

berceuse centrale  (Központi altatómese)

couleur ou noir et blanc (Színes és fekete)

J’ai sali le tram (Szemeteltem a villamosban)

ici tu dois vitre et mourir… (Itt élned, halnod és…)

« PitiÉ pour le fidČle ami ! » („Irgalom, a hű barátért!")

dans le tourbillon de grands nombres (Nagy számok örvényében)

"Il prÉfÉrait Bözsi" („Bözsit jobban szerette”)

L’ANGE DE MURILLO Ŕ LA TABLE DU CAFÉ (Murilló angyala a kávéházi asztalnál)

Loi de la jungle et civilisation (Ököljog és civilizáció)

képek)

Embrassez-vous !  (Szabad a csók!)

Nourriture bourgeoise (Polgári koszt)

Mots et images (Szavak és képek)

propriÉtÉ intellectuelle (Szellemi magántulajdon)

Skol, Olivecrona !  (Skol, Olivecrona!)

Je dÉmÉnage (Hurcolkodom)

propagande d’État (Állami propaganda)

un apÔtre indou au cafÉ (Hindu apostol a kávéházban)

Notions Ŕ la sÉance de l’honorable assemblÉe (Alapfogalmai! a Tisztelt Ház ülésén)

non ! (Nem!)

Rails (Sínek)

Le loup et l’agneau (A farkas és a bárány)

dÉfense aÉrienne (Megvédem a léget)

DÉfenses aÉriennes (Légvédelmek)

six cent six (Hatszázhat)

HomČre Ŕ Hollywood (Homérosz Hollywoodban)

vie intellectuelle (Szellemi élet)

coursier de budapest (Pesti hordár)

 

1938

 

un reptile en l’air (Egy csúszómászó a levegőben)

elÍz (Eliz)

Gog et Magog et… (Góg és magóg és...)

Écoutez ! J’ai terminÉ ! (Beszélek! Befejeztem!)

un kilo de viande (Egy kilo Hús)

ConfÉrence pÉdagogique (Szemléltető előadás)

Aurore boréale (Északi fény)

REVUE (Karinthy Frigyes revüje)

PROPAGATEURS DE NOUVELLES ALARMANTES (Rémhírtejesztők)

GIGANTESQUE PHÉNOMČNE COSMIQUE (Óriási kozmikus tünemény)

INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE (Meteorológiai intézet)

VESTIAIRE MUNICIPAL (Nyilvános városi ruhatár)

TROIS MENDIANTS (Három koldus)

GUERRE ET ROMANESQUE (Háború és romantika)

GUICHET (Pénztár)

AVIS MODESTES NE TOLÉRANT AUCUNE CONTRADICTION (Néhány vélemény, de ellenmondást nem tűrő vélemény)

JE N’IRAI PAS Ŕ HOLLYWOOD (Nem megyek Hollywoodba)

"un procÉdÉ spÉcial…" („Speciális eljárással…")

le malade cultivÉ (A művelt beteg)

les troglodytes (Trogloditák)

Tract (Röpcédula)

« On n’est vieux qu’une fois ! » („Egyszer vagyunk öregek!")

nouvelle Babel (Új Bábel)

"spÉcificitÉ" („Sajátos diszpozíció”)  

"Carte oro-hydrographique" („Hegy és vízrajzi térkép")

Autisme („Autizmus")

Le nouveau Hamlet (Az új Hamlet)

coperniciens et pÉripatÉticiens (Kopernikánusok és peripatetikusok)

EĎ, ouhnIem ! (Ei uchnyem…)

Échantillon d’Étoffe (Szövetminta)

corresPondance thÉÂtrale (Színházi jelentés az „Évszakok"-ról)

Les deux bouts de la paire de jumelles (A gukker két vége)

poubelle interdite (Tilos a láda)

conversation privÉe avec Endre Nagy (Egyoldalú magánbeszélgetés Nagy Endrével)

microphonia (Mikrofónia) 

Strictement confidentiel (Szigorúan bizalmas)

Les victimes du prince Miksa (Miksa herceg áldozatai)

csokonai et les nouveaux languissants (Csokonai és az új mélák)

NOUVEAU ROBINSON (Új Robinson)

LUBITSCH TOUCH („Lubitsch touch”)

REVUE (Karinthy Frigyes revüje)

LE COLLEGUE PETŐFI (Petőfi kollega)

ENTRE LES LIGNES (Sorok között)

MOI ET LA PATATE (Én és a ktumpli…)

TÉLÉPHONE BERCEUSE (Altató telefon)

LE MONSIEUR EN QUESTION (Találkozom az illetővel)

ÉPELEZ ! (Betűzze!)

je ne me suis pas suicidÉ (Nem lettem öngyilkos)

Le lion poltron (A gyáva oroszlán)

CarriČre (Karrier)

aprČs avoir quittÉ la caisse (Pénztártól való távozás után) 

BIOGRAPHIES HISTORIQUES (Történelmi életrajzok)

la cinquantaine (Félszáz)  

Vantards (Hencegők)

Dictionnaire (Szótár)

conversation avec la voix (Beszélgetés a hanggal)   

Un petit pinaillage (Egy kis szőrszálhasogatás)

la vie de cini (Cini élete)

bĘlements d’agneaux sur le boulevard (Báránybégetés a Körúton)

rĘve et rÉalitÉ (Álom és valóság)

« Tu seras toujours mon amant… » („Tu sera toujours mon amant… ")

conversation avec le nourrisson (Beszélgetés a csecsemővel)

lettre d’amour (Szerelmes levél)     

dans le tourbillon des ondes (Hullámok örvényében)

REVUE (Karinthy Frigyes revüje)

SUR LE GRAND RÉCEPTEUR (A nagy felvevőről)

PREMIER SUCCČS (Első siker)

J’AI ÉTÉ INDULGENT (Elnéző voltam)

MARCHANDISE VOLÉE (Lopott árú)

SHYLOCK (Shylock)

EXPÉRIENCE ET ENSEIGNEMENT (Tapasztalat és tanulság)

LE POČTE (A költő)

CIVILISATION (Civilizáció)