Page d’accueil

 

Christ et Barabbas

(Krisztus és Barabbás)

 

 

TITREs

 

le tyran et le poČte (A zsarnok és a költő)

Barabbas[1] (Barabbás)

un homme calme et pondÉrÉ (A nyugodt et megfontolt ember)

on se comprend (Értjük egymást)

monologue simplet (Együgyű monológ)

ma patrie et "ma patrie" (Hazám és "hazám")

mars et environs (Mars és vidéke)

points de vue (Szemléletek)

chimČres (Agyrémek)

mots (Szavak)

slogans (Jelszavak)

La logique des ÉvÉnements (Események logikája)

crÉpuscule des idÉaux (Eszmék alkonya)

akim akimitch (Akim Akimics)

j'ai osÉ rÉpondre (Jár a szájam)

le septiČme pouvoir (Hetedik nagyhatalom)

fournisseurs intellectuels de l'armÉe (Szellemi hadseregszállítók)

thÉÂtre (Színház)

livre de lecture (Olvasókönyv)

visions (Jelenések)

chant de guerre (Csatadal)

va-t-en-paix, bons apÔtres de la guerre (Békeuszítók, háborús apostolok)

bras et jambes (Kezek és Lábak)

un enfant grelottant dans la rue (Didergő gyerek az utcán)

en langage de Pest (Pesti nyelven)

commerce de guerre (Háborús kereskedelem)

histoire et pensÉe (Történelem és gondolat)

avenir (Jövendő)

Morte Saison (Uborkaszezon)

DES VOYAGES DE GULLIVER (Gulliver utasásaiból)

CRIME ET CHÂTIMENT (Bűn és bűnhődés)

terreur (A rémület)

La victime de Brutus (Brutus áldozata)

Petit prince (Királyfi)

rengaine (Kuplé)

joie des peuples (Népek öröme)

conte pour des petits garçons de trois ans (Mese hároméves kisfiúknak)

rĘve (Álom)

 

 

 [1] Cette nouvelle a été publiée aux Éditions Viviane Hamy dans le recueil "Je dénonce l'humanité"