Nyitó oldal

 

ElŐszÓk könyvekhez

 

 

KosztolÁnyi DezsŐ profilja

(Kosztolányi Dezső: Beteg lelkek. Bp., 1912.)

Erckmann-Chatrian

(Erckmann-Chatrian: A három lélek.)

SomlyÓ ZoltÁn profilja alá

(Somlyó Zoltán: Sötét baldachin. Bp., 1913.)

Kedves Lovag Ádám!

(Lovag Ádám első versei. Bp., 1914.)

Kedves RadvÁnyi LÁszlÓ

(Radványi László: Fekete könyv. Bp.)

EX LIBRIS

(Szigethy István rajzos könyve. Kolozsvár, 1916. )

BEVEZETÉSÜL

(Kelemen Viktor: Mennybemenetel. Bp., 1923.)

Kedves NaszÁlyi JenŐ

(Naszályi Jenő: Nihil. Bp., 1919.)

ELŐSZÓ

(Galantai Gyula: Pukkadjanak meg az ellenségeim.Bp. 1926.)

Kedves BarÁtom

(Seidner Imre: A vásott férfi )

KIS DORRIT

(Dickens: Kis Dorrit. Bp., 1928. )

BEVEZETÉS

(Balzac: Kispolgárok. Bp., 1928.)

Kedves fiatal barÁtom

(Anton Wildgans: Ead szonettjei. Fordította Tábort' Pál.)

Kedves szobrász

(Bokros Birman Dezső: Önéletrajz. Bp., 1928.)

Kedves Költő!

(Hollós Korvin Lajos: Nihil. Berlin, 1928.)

ELŐSZÓ

(Puder Sándor: „Állapota kielégítő..." Bp., 1930.)

Kedves Nagy Margit

(Nagy Margit: Lépcsőfokok. Bp., 1930.)

Kedves olvasó

(Vázsonyi Károly: Tánc, zene nélkül. Sárospatak, 1935.)

BEVEZETŐNEK

(Losonczy Ádám: Gáz!... Bp., 1937.)