Page d’accueil

 

Panorama

(Panoráma)

 

 

 

Panorama  (Panoráma)

"les deux Âmes d’olivia" ("Olívia két lelke")*

Le miroir vivant (Élő Tükör)

intÉrĘts composÉs (Kamatos kamat)*

des enfants et des fous... (Gyerekek és bolondok...)

alphabet (Ábécé)

le poČte et le papillon (a költő és a lepke)

madame (Nagyságos asszony)

les choses telles QU’ELLES SONT (A helyzet képe)

je suis bien pourvu de conseils (Tanáccsal el vagyok látva)

dÉluge (Vízözön)

le grand auteur dramatique (A nagy drámaíró)

moi...  (Én...)

NumÉro spÉcial (Ünnepi szám)

la vie, ce grand auteur dramatique (Élet, a nagy drámaíró)

je n’Écris pas sur le thÉÂtre (Nem írok színházról)

rČgne ÉphÉmČre de monsieur Épinard (Paraj úr pünközsdi királysága)

traÎnade (Hetyegés)

billet tout fait (Kész kroki)

poČte et critique (Költő és kritikus)

L'incarnateur (Az inkarnátor)

idÉal d’homme (Férfiideál)

Nul n’est nerveux avec son supÉrieur (Feljebbvalóval senki se ideges)

le dompteur d’homme (Az emberszelídít­­­­­­­­ő)

Je me transforme en sociÉtÉ anonyme (Átalakulok részvénytársasággá)